Εκπαιδεύσεις

Προϊόντα & Κατηγορίες
Trois rivieres

Εκπαίδευση

Trois Rivieres – A unique portfolio of rum spirits

Learn about the history and production of the worldclass Trois Rivieres portfolio.

Διαβάστε Περισσότερα
Montelobos

Εκπαίδευση

Discover Montelobos mezcal - the sustainable agave spirit

Montelobos mezcal and it’s distinctive flavor profile offers a refreshing change to traditional cocktail recipes. Learn more.

Διαβάστε Περισσότερα
Espolon

Εκπαίδευση

Espolòn tequila and the art of tequila production

Espolòn tequila is an un-aged tequila with notes of sweet agave. Learn more about the history and flavor profile of this industry favorite.

Διαβάστε Περισσότερα
Category agave

Εκπαίδευση

Unlock the Agave spirits world

Do you know your tequila from your mezcal? Agave spirits are set to stay. Learn more here.

Διαβάστε Περισσότερα
Woman staying in front of a wall of bottles

Εκπαίδευση

Skyy vodka – a bar staple from California

Created in the search for the perfect martini, Skyy Vodka has become a cocktail favorite. Discover the history and tasting notes.

Διαβάστε Περισσότερα
Woman staying in front of a wall of bottles

Εκπαίδευση

A guide to Vodka and its versatility

Vodka is back on the scene and gaining popularity with customers. But what IS vodka? Learn the basics here.

Διαβάστε Περισσότερα
Appleton

Εκπαίδευση

A complete guide to Appleton Estate rum

Appleton Estate rums are a bar staple, offering rich, adaptable flavors for your customers. Discover the products now.

Διαβάστε Περισσότερα
Category rum

Εκπαίδευση

Discover the Jamaican heritage of rum

Discover the origins of rum, an international spirit favorite.

Διαβάστε Περισσότερα
Glen grant

Εκπαίδευση

Get to know Glen Grant’s extensive whiskey portfolio

Glen Grant production dates back to 1840 and the process today is the same as 1873. Discover the historic products and their tasting notes.

Διαβάστε Περισσότερα
woman in a blue background

Εκπαίδευση

Discover Wild Turkey, the bourbon from Wild Turkey Hill

Discover the history, production and tasting notes of Wild Turkey bourbon whiskey with our training videos.

Διαβάστε Περισσότερα
Category whisky

Εκπαίδευση

A guide to the different types of whiskey

Whiskey cocktails are rising in popularity so it’s important to know which whiskeys are best for which mixes. Learn about the whiskey category here.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 01

Εκπαίδευση

Discover the Classic Taste of Bitters

Delve into the origins of bitters as a cocktail ingredient and the different flavor profiles available. Learn to use them to create a variety of different cocktail recipes your customers will love.

Διαβάστε Περισσότερα