Εργαλεία & Τεχνικές

Δείτε όλα >
CA Thumbnails 30

Εκπαίδευση

Cocktail Essentials: Jiggers, Measures and Proportions

Jiggers are a mixologist's best friend. With measurements being the key to creating perfectly balanced cocktails, getting the right ratios of ingredients is crucial.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 31

Εκπαίδευση

Movers & Shakers: How to Use Cocktail Shakers

Shaking cocktails does more than just blend your ingredients together. It can also help to improve the texture, get the temperature of the drink just right and add the perfect froth.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 32

Εκπαίδευση

Cocktail Mixing Glasses & the Art of Stirring

Knowing how to correctly stir cocktails can help you to avoid over-diluting your drinks and prevent unwanted air bubbles from forming.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 33

Εκπαίδευση

Cocktail Strainers Explained

Many popular cocktails require straining when serving, so cocktail strainers are a must-have bar tool. Read about the 3 main types of cocktail strainers, the differences and when to use each one.

Διαβάστε Περισσότερα

Προϊόντα & Κατηγορίες

Δείτε όλα >
Appleton

Εκπαίδευση

A complete guide to Appleton Estate rum

Appleton Estate rums are a bar staple, offering rich, adaptable flavors for your customers. Discover the products now.

Διαβάστε Περισσότερα
Woman staying in front of a wall of bottles

Εκπαίδευση

Skyy vodka – a bar staple from California

Created in the search for the perfect martini, Skyy Vodka has become a cocktail favorite. Discover the history and tasting notes.

Διαβάστε Περισσότερα
Woman staying in front of a wall of bottles

Εκπαίδευση

A guide to Vodka and its versatility

Vodka is back on the scene and gaining popularity with customers. But what IS vodka? Learn the basics here.

Διαβάστε Περισσότερα
Category agave

Εκπαίδευση

Unlock the Agave spirits world

Do you know your tequila from your mezcal? Agave spirits are set to stay. Learn more here.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνταγές

Δείτε όλα >
CA Thumbnails 40

Συνταγή

Campari Spritz

Fresh and sparkling Italian cocktail Campari spritz

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 39

Συνταγή

Negroni

Achieve perfection every time with this classic, one century old, 3-part cocktail.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 41

Συνταγή

Boulevardier

The famous cocktail with a rich and intriguing taste.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 42

Συνταγή

Americano

A perfect mix of campari and vermouth, popular since the 1860’s.

Δείτε τη Συνταγή