Συνταγές
CA Thumbnails 40

Συνταγή

Campari Spritz

Fresh and sparkling Italian cocktail Campari spritz

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 39

Συνταγή

Negroni

Achieve perfection every time with this classic, one century old, 3-part cocktail.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 41

Συνταγή

Boulevardier

The famous cocktail with a rich and intriguing taste.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 42

Συνταγή

Americano

A perfect mix of campari and vermouth, popular since the 1860’s.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 43

Συνταγή

Martini Cocktail

Create an elegant Martini cocktail.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 44

Συνταγή

Old Fashioned

Learn this classic recipe for one of the most famous cocktails: Old Fashioned.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 45

Συνταγή

Manhattan

Try this tasty and timeless aperitif recipe.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 46

Συνταγή

Mai Tai

Try one of the best rum cocktails in the world.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 47

Συνταγή

Jamaican Daiquiri

amaican Daiquiri is a delicious mix of rum, lime and sugar.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 48

Συνταγή

Aperol Spritz

Easy and refreshing original Aperol Spritz cocktail recipe.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 49

Συνταγή

Sky & Soda

SKY & SODA vodka cocktail is a very simple and quick recipe.

Δείτε τη Συνταγή
CA Thumbnails 50

Συνταγή

Paloma

Try an easy to make, cool and refreshing Paloma cocktail.

Δείτε τη Συνταγή